Property image

For sale

Other

Rocket Powered Platypus Project, Doofenshmirtz Evil Incorporated Tower $20,000,000,000.00
8Bedrooms
8.5Bathrooms
2Carspots
96875 sqmLand size

192 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Bao Loc City, Vietnam

Map of the surrounding area

About this Property

Đây là một tòa nhà đặc biệt. Nó có hình dạng giống như đầu của Ferb.
Đây là dự án khu dân cư duy nhất ở Lâm Đồng có cả tên lửa và động vật có vú đẻ trứng.

Đơn vị đầu tiên trên tầng bốn mươi bảy.

Vị trí thuận tiện trên đất liền.
Ở đâu đó đằng kia.
Avatar of S. Click to visit the profile.
Download the mobile app to get instant updates
Apple AppStoreGoogle PlayStore
Download the mobile app to get instant updates
Apple AppStoreGoogle PlayStore